Wat nog te regelen?

MOEDERS VOOR MOEDERS

Ongeveer 1 op de 6 paren heeft te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Een vruchtbaarheidsbehandeling kan voor hen de kans op zwangerschap aanzienlijk doen toenemen.

Zwangere vrouwen maken in de eerste vier maanden het zwangerschapshormoon hCG aan. Een groot deel van dit hormoon verdwijnt uit het lichaam via de urine. Moeders voor Moeders zamelt deze urine gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap van zwangeren in Nederland in. Uit deze urine wordt het hCG-hormoon gewonnen. Hiervan worden geneesmiddelen gemaakt die een belangrijke rol spelen in het behandelen van vruchtbaarheidsproblemen. Zwangere vrouwen kunnen op deze manier dus vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen helpen zwanger te worden. Wil je meedoen aan Moeders voor Moeders? Graag! Kijk hier hoe je je kan aanmelden.

ZORGVERZEKERING

Meld bij de zorgverzekering dat je zwanger bent. Dit liefst rond 12 weken zwangerschap. Tevens kun je bij hen advies vragen omtrent een kraamcentrum of het door jullie gekozen kraambureau doorgeven. Daarnaast is het verstandig om in je polis te controleren of je een eigen bijdrage hebt voor de kraamzorg en voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis (bevalling zonder medische indicatie). Laat je hierover goed informeren door de zorgverzekeraar.

KRAAMZORG

Het is belangrijk dat je je aanmeldt voor de kraamzorg, het liefste voor 16 weken zwangerschap.

De kraamverzorgster assisteert ons tijdens een thuisbevalling en helpt jullie thuis tijdens de eerste kraamweek met de verzorging van de baby en jezelf, ook na een bevalling in het ziekenhuis.

Zij zal jullie veel informatie geven en zal lichte huishoudelijke taken verrichten. De kraamverzorgster heeft een signalerende functie. Zij fungeren als onze ogen en oren wanneer wij niet aanwezig zijn en overleggen met ons bij bijzonderheden. Er is een goede samenwerking tussen ons en de kraamverzorgster, waarbij wij de supervisie over het kraambed hebben.

Na aanmelding bij een kraamcentrum worden jullie uren toegekend door de zorgverzekeraar, deze worden vaak verdeeld over acht kraamdagen. Gemiddeld wordt 45 tot 49 uur kraamzorg toegekend, afhankelijk van de persoonlijke situatie kan het zijn dat er meer of minder uren noodzakelijk zijn (denk hierbij aan de samenstelling van jullie gezin, aanwezigheid van mantelzorgers, fysiek zelfredzaamheid na de bevalling, ect.). Deze uren kunnen na de bevalling alsnog worden aangepast.

Klik hier voor een overzicht van kraamcentra

Tip: Controleer je polis of je een eigen bijdrage hebt voor kraamzorg

ERKENNING EN NAAMGEVING

Als jullie niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap hebben, is de biologische vader niet automatisch de officiële vader van jullie kind. Hij moet het kind daarom erkennen. Dit kan bij de Burgerlijke Stand van de gemeente waar je woont. Hier wordt dan de akte van erkenning van de ongeboren vrucht opgesteld. Het is verstandig om dit al vroeg te regelen in je zwangerschap. Het is verplicht samen naar het gemeentehuis te gaan en je legitimatiebewijs mee te nemen. De akte kan dan direct opgemaakt en getekend worden. Hiermee is de erkenning direct geregeld. Deze akte moet bij aangifte van jullie kindje meegenomen worden.

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind: de familierechtelijke betrekking. De vader is dan verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een wettelijk erfdeel. Tevens kunnen jullie bij de erkenning vastleggen welke achternaam jullie kindje gaat krijgen.

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als je je kindje erkend. Voorheen moest hiervoor een apart verzoek ingediend worden bij d rechtbank, dit hoeft nu niet meer. Met het ouderlijk gezag kunnen de ouders beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van het kind. Je mag ook ‘rechtshandelingen’ verrichten in naam van zoon of dochter. Bijvoorbeeld het zetten van een handtekening of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Kijk voor meer informatie op de volgende website: Erkenning en ouderlijk gezag

De openingstijden van de gemeentehuizen vind je onder het kopje ‘aangifte‘.

KINDERDAGVERBLIJF OF ANDERE OPVANG

Het is verstandig om, zo nodig, al vroeg in de zwangerschap na te denken over kinderopvang. Dit in verband met de lange wachttijden. Je kunt je vaak al vanaf drie maanden zwangerschap inschrijven.

Er zijn een viertal vormen van kinderopvang:

  • kinderdagverblijf, ook wel dagopvang genoemd
  • buitenschoolse opvang
  • gastouderopvang
  • particuliere opvang