Tongriem klieven

Sommige kindjes hebben bij de geboorte een korte tongriem. De tongriem is het vliesje waarmee de tong vast zit aan de bodem van de mond. Als dit vliesje erg kort is kan dit ervoor zorgen dat de tong minder goed kan bewegen. Dit kan er toe leiden dat het drinken aan de borst of fles moeizamer gaat met voedingsproblemen tot gevolg. Daarnaast kan het op latere leeftijd moeilijkheden geven bij de spraakontwikkeling, het bespelen van blaasinstrumenten, het likken van een ijsje en tongzoenen.

Wanneer er sprake is van een te korte tongriem dan is er een mogelijkheid deze te klieven. Dit is een kleine ingreep die meestal slechts een paar seconden duurt en die momenteel door de KNO-arts kan worden uitgevoerd. Ook kun je hiervoor terecht bij bijvoorbeeld Tongriem kliniek Eindhoven.

Doordat er tot een leeftijd van 3 maanden geen zenuwen in de tongriem groeien zal het klieven voelen zoals het knippen van haren of nagels, het doet dus geen pijn en er is geen verdoving nodig. Kindjes huilen vaak omdat ze het onprettig vinden dat hun tongetje ophoog geduwd wordt.

KANTTEKENING

In Nederland bestaat er geen eenduidige mening over het klieven van tongriempjes.

Binnen de deskundigen en specialisten zijn er voorstanders, die erkennen dat er problemen kunnen optreden bij een te korte tongriem. Maar er is ook zeker een groep die de meerwaarde van klieven niet ziet en die stellen dat een korte tongriem geen problemen oplevert voor een baby.

Binnen onze verloskundigenpraktijk zijn wij van mening dat het in sommige situaties wel degelijk te overwegen is om een te kort tongriempje te klieven.