Bevalling

Als je denkt aan de bevalling komen er waarschijnlijk een hoop vragen bij je op.

Elke bevalling is een unieke gebeurtenis, waardoor niet alle vragen even makkelijk te beantwoorden zijn, maar natuurlijk proberen we je zo veel mogelijk informatie te geven waardoor je in ieder geval wat meer inzicht krijgt in wat je kunt verwachten.

Bij de controle bij 36 weken zwangerschap zal de voorlichting rondom de bevalling centraal staan. Dan bespreken we de belinstructies met jullie en jullie krijgen voldoende gelegenheid om al jullie vragen en wensen rondom de bevalling te bespreken.

De meeste baby’s worden geboren tussen de 37e en 42e week van de zwangerschap en in deze periode mogen wij jou bevalling begeleiden, mits er geen bijzonderheden zijn. In deze periode mag de bevalling indien jullie dit willen ook gewoon thuis plaatsvinden, tenzij dit vanwege medische redenen niet mogelijk is.

HET BEGIN

Meestal begint de bevalling met weeën, slechts bij 10% van de bevallingen begint het met het breken van de vliezen. Als de weeën beginnen, voel je een zeurend menstruatieachtig gevoel in de onderbuik. Deze pijn zal in de volgende uren sterker en pijnlijker worden. Meestal zijn de weeën in het begin nog onregelmatig, maar na verloop van tijd, merk je dat ze regelmatig komen en dat de tussenpozen korter worden.

DE BEVALLING

Meestal zorgen de eerste weeën nog niet voor ontsluiting, maar zorgen deze voor het verkorten van je baarmoedermond. Dit kan een aantal uur duren. Heb je goede regelmatige weeën om de 5 minuten die een minuut aanhouden, dan begint meestal de ontsluiting en noemen wij het dé bevalling. Bij goede weeën ontsluit je 1-2 cm per uur.

Als je 10 cm heb bereikt noemen wij dit volledige ontsluiting. Op dat moment wachten we af tot je persdrang krijgt en tot het hoofdje van de baby diep genoeg is ingedaald. Dan zullen we starten met persen. Dit duurt bij een eerste kindje gemiddeld een uur.

Ben je al een keer bevallen, dan kan dit allemaal veel sneller gaan, máár elke bevalling is anders, dus het is nooit helemaal te voorspellen, hoe het zal verlopen.

WEEËN OPVANGEN

Een paar tips bij het opvangen van de weeën:

  • Blijf rustig ademen, denk eventueel aan de ademhalingstechniek die je op de zwangerschapscursus hebt geleerd.
  • Verzet je niet tegen de pijn, probeer het allemaal over je heen te laten komen.
  • Een warm bad of warme douche helpt vaak om te ontspannen.
  • Probeer je houding af te wisselen.
  • Vaak helpt het masseren van de rug de weeën op te vangen.
SEROTINITEIT (OVERTIJD)

In het begin van je zwangerschap krijg je een uitgerekende datum, de datum waarop je 40 weken zwanger bent. Slechts 3 tot 5% van de kindjes wordt ook precies op die dag geboren.

Een baby heeft genoeg tijd in de buik nodig om zich klaar te maken voor de geboorte en voor een gezonde start buiten de buik. Het verschilt hoe lang dat precies is, maar als moeder en kind gezond zijn, dan is dat meestal tussen de 37 en 42 weken. Gemiddeld worden eerste kindjes na 40 weken en 5 dagen zwangerschap geboren. Volgende kindjes komen gemiddeld iets eerder: bij 40 weken en 3 dagen. Beval je pas na 42 weken, dan noemen we dat ‘overtijd’ of ‘serotien’.

Als je overtijd bent of dat binnenkort zult zijn, bijvoorbeeld bij 41 weken zwangerschap, zullen wij met je bespreken wat je mogelijkheden zijn. Je mag afwachten tot de bevalling vanzelf op gang komt, maar er zijn ook opties zoals strippen, vliezen breken of inleiden. Uit onderzoek is gebleken dat een inleiding na 41 weken ten opzichte van afwachten tot 42 weken voordelen kan hebben, voor de gezondheid van je baby, vooral als dit je eerste bevalling wordt. Zo zou het de kans dat jullie kindje na de geboorte opgenomen moet worden op de NICU (de afdeling voor ernstig zieke pasgeboren kinderen) en de kans op sterfte kunnen verkleinen. Daartegenover staat dat aan een inleiding ook nadelen kunnen zitten en er is helaas nog weinig bekend over de lange termijneffecten van inleiden. Het is daarom goed om alle voor- en nadelen te bespreken, zodat jullie met een gerust hart een keuze kunnen maken die voor jullie goed voelt.

Kijk voor meer informatie: