Prenatale diagnostiek

Soms komen jullie in aanmerking voor onderzoek waarmee kan worden vastgesteld of jullie kindje een bepaalde aangeboren aandoening heeft, de prenatale diagnostiek. Hieronder vallen de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en het uitgebreid echoscopisch onderzoek.

Je komt in aanmerking voor deze onderzoeken wanneer er een medische reden voor is:

  • doordat er aangeboren of erfelijke aandoeningen in jullie familie voorkomen;
  • als een van jullie zelf of een eerder kind een bepaalde ziekte of aangeboren afwijking heeft;
  • als je bepaalde medicijnen gebruikt die schadelijk kunnen zijn in de zwangerschap;
  • als er een verhoogd risico is gebleken uit de combinatietest, NIPT of de 13- of 20 wekenecho.

Als er één of meer van deze situaties voor jullie gelden, bespreek dit dan met ons. Wij zullen jullie desgewenst uitgebreide informatie geven en kunnen jullie ook verwijzen naar het ziekenhuis voor een informatiegesprek. Jullie beslissen uiteindelijk zelf of jullie dit onderzoek wel of niet willen.

Zie hier voor meer informatie over de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie of het uitgebreid echoscopisch onderzoek.