Privacystatement

Deze website, https://www.verloskundigenpraktijklief.nl wordt onderhouden door Verloskundigenpraktijk Lief. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verloskundigenpraktijk Lief omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In de privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

 

Informatie over Verloskundigenpraktijk Lief

Verloskundigenpraktijk Lief is gevestigd te Dr. Ottenstraat 48, 6369 VP Simpelveld en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 58310908 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Verloskundigenpraktijk Lief bereikbaar op telefoonnummer 0619196830. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@verloskundigenpraktijklief.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Contactformulier

Verloskundigenpraktijk Lief verwerkt, via het contactformulier persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Jou persoonsgegevens worden verwerkt om vragen, klachten of andersoortige communicatie af te kunnen handelen nadat je het contactformulier op de website hebt ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundigenpraktijk Lief en van jou. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundigenpraktijk Lief en jou om vragen, klachten of andersoortige communicatie op verzoek van jou af te kunnen handelen. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de met het contactformulier verzonden vraag, klacht of andersoortige communicatie.

Minderjarigen

Verloskundigenpraktijk Lief heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling.

In kaart brengen websitebezoek

Verloskundigenpraktijk Lief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen

Verloskundigenpraktijk Lief verstrekt uitsluitend informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn

Sommige gegevens bewaren wij nadat onze dienstverlening aan jou eindigt op basis van de wettelijke bewaartermijn. Gegevens die niet meer nodig zijn verwijderen we. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heb je het recht op inzage van de gegevens die wij van jou hebben nadat onze dienstverlening aan jou is beëindigd. Via ons contactformulier kun je een verzoek tot inzage (art. 15 AVG) correctie (art. 16 AVG) of verwijdering (art. 17 AVG) indienen. Ook heb je het recht om Verloskundigenpraktijk Lief te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. We vragen hierbij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy. Verloskundigenpraktijk Lief zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. De huidge versie van deze verklaring is het laatst gewijzigd op 12 juli 2018.